Monday, April 3, 2017

Tanda-tanda kalimah Fi'il

via wikipedia Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kalimah fi'il. Kalimah fi'il adalah kalimah yang menunjukka...

Sunday, April 2, 2017

Tanda-tanda Kalimah Isim

    Sebelumnya saya sudah membahas “ Macam-macam Kalimah (Isim Fi’il dan Harf) ”, pada artikel kali ini saya akan membahas mengenai...

Saturday, April 1, 2017

Macam-macam Kalimah (Isim Fi’il dan Harf)

image source: mawdoo3.com Dalam bahasa Arab “kata” disebut dengan kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab secara garis besar dikelompokkan...

Bahasa Arab di Kamar Tidur

Tidur bahasa Arabnya adalah نام - ينام - نوم ( naama/yanaamu/nawmun ). Bahasa Arab Kamar tidur adalah غُرْفَةُ النَّوْمِ. Sedangkan bahasa...