Saturday, February 25, 2017

Kaidah Penulisan Hamzah Mutathorrifah (Hamzah di Ujung Kata)

الهمزة المتطرفة Hamzah Mutathorrifah Hamzah Mutathorrifah adalah hamzah yang terletak di ujung/akhir kata. Hamzah mutathorrifah dipe...

Monday, February 20, 2017

Bahasa Arab Angka

Bahasa Arab Angka Bilangan Pokok (Cardinal Number) Berikut adalah bahasa Arab angka bilangan pokok disertai cara membacanya. An...

Sunday, February 19, 2017

Bahasa Arab Warna

source: pixabay الألوان Warna Bahasa Arab warna adalah لون ( lawn ) dan bentuk jamaknya adalah ألوان ( alwaan ). Berikut adalah b...

Saturday, February 18, 2017

Bahasa Arab Waktu: Jam, Hari, Bulan, Menit, Detik dan Lainnya

Kata waktu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu waqt . Bahasa Arab waktu adalah waqt dan jamaknya adalah awqaat . Berik...

Friday, February 17, 2017

Kaidah Penulisan Hamzah Mutawassithoh (Hamzah di Tengah kata)

Hamzah Mutawassithoh Hamzah Mutawassithoh adalah hamzah yang terletak setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir dalam suatu kalima...

Wednesday, February 1, 2017

Belajar Nahwu: Baca Online Nadhom Ajrumiyah Imam 'Imrithy

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم *******نظم الأجرّومية للإمام العمريطي********* الحمد لله الّذِي قَدْ وَفَّقَا........ لِلْعِ...